www.mobarn.noVåre barnehager

Smitteverntiltak i barnehagen

For å kunne ha en god oversikt rundt dagens smittevern i barnehagen har utdanningsdirektoratet utformet "trafikklysmodellen" som er delt inn i grønt, gult og rødt nivå. Dette gjør det enklere for både ansatte og foreldre å vite hvordan vi skal forholde oss. Idag er vi på gult nivå som blant annet innebærer at hele avdelingen kan være samlet, og mer informasjon rundt smittevern finner du ved å lese saken.

Veileder for smittevern i barnehager finner du her. I veilederen finner du også informasjon om de ulike nivåene (trafikklys). Det er viktig at alle dere foreldre leser gjennom denne, spesielt det som omhandler barn og foresatte. Vi i barnehagen ivaretar smittevern gjennom dagen.

 

De tre viktigste punktene i veileder er:

 • Syke personer skal ikke være i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer.

 

 Punkt det er viktig å merke seg

 • Følg oppfordringene til FHI når det gjelder omgang med andre (1 meters avstand, hosterutiner, annet)
 • Kun friske barn/foresatte kan leveres/levere
 • Desinfiser hendene ved ankomst og når dere forlater barnehagen. Dette er tilgjengelig ved porten.
 • Bruk sunn fornuft i garderoben og tilstreb kun to foresatte + barn samtidig. Avtal med personalet slik at dere på best mulig måte kan planlegge levering og henting, og lever gjerne barnet ute.
 • I tilvenningsdagene/ andre anledninger der barnet skal ha tilstedeværende foresatte, kan det kun være en foresatt til stede.
 • Under tilvenning vil personalet orientere dere om det dere trenger å vite og forholde dere til
 • Barnet og foresatte forholder seg kun til sin avdeling. Kontakt med andre gjøres i henhold til smittevernrutiner (avstand, varighet).
 • Til tross for smittevern skal dere naturligvis ha god avskjed med barna og en god kontakt og dialog med personalet.
 • Mat tilberedes i barnehagen og serveres posjonsvis. Barna spiser sammen med sin avdeling, og mat og drikke skal ikke deles på.

Vi ønsker at dere alle sammen skal ha en god opplevelse når dere oppholder dere i barnehagen vår. Dersom det er noe dere tenker på eller er bekymret for, ønsker vi at dere tar kontakt med personalet på avdelingen eller med meg.

Vennlig hilsen Tiril Starheim (styrer)