www.mobarn.noVåre barnehager

Prosjektarbeidet "Til topps" i Molde barnehagene

De siste to årene har barnehagene i Molde kommune jobbet med prosjektet "Til topps med kunnskap og kompetanse i Molde barnehagene". Her har vi blant annet deltatt i mindre grupper på tvers av barnehagene (temakafeer, pedagogisk forum, mm), der vi har drøftet ulike områder og begreper ut i fra ny rammeplan, samtidig som vi har fått et innblikk i hvordan andre barnehager jobber med ulike tema.

I lenken under får du et innblikk i noe av det vi har jobbet med.

Til topps