www.mobarn.noVåre barnehager

Uteliv i barnehagen og i nærmiljøet

Utetid og naturen er en utmerket arena for lek og læring! Vi er opptatte av at i barnehagen skal barna være fysisk aktive hver eneste dag, og å gi barna et positivt forhold til natur og friluft. Uteliv handler også om å bli glad i naturen, og å ha respekt for den. Fysisk aktivitet kan også være med på å gi et bidrag til både fysisk og psykisk helse videre i livet.

Ute har barna bedre muligheter til å utfolde seg i annen type lek enn inne, oppleve fellesskap og mestring, og utvikle grovmotorikken (gå, løpe, klatre, balansere). 

Undersøkelser vise at jo mer utetid barnehagebarn har, desto lettere vil det være å konsentrere seg når de begynner på skolen. Utetid forbygger uroligheter, i tillegg til at det vil kunne stimulere barnas konsentrasjonsevne. Barnehagen er en viktig arena for å legge til rette for dette, og også noe som foreldre kan være bevisste på på hjemmebane.

I uteleken hos oss har barna tilgang til både ferdige lekeapparater og naturmateriale. Vi har et fantastisk nærmiljø med marka, gapahuk, og flere grøntområder i nærområdet. Barnehagen har også egen minibuss som de eldste barna benytter seg av.

Vi organiserer dagen slik at barna får to utetider i løpet av dagen, på formiddag og ettermiddag. Turgruppene våre er aldersinndelte der alle barna får minimum en tur per uke med jevnaldrende, på tvers av avdelingene. Friluftsavdelingen (førskolegruppen) har sitt eget opplegg og er på tur flere ganger i uken.

På turer bruker vi alltid god tid, og for oss er selve turen minst like viktig som turmålet!