www.mobarn.noVåre barnehager

Lek, læring og mestring

Cecilienfryd barnehage har lek, læring og mestring som satsingsområde. For en barnehage som ligger i dette flotte området ved Glomstua, Romsdalsmuseet og inngangen til Moldemarka, med kultur og natur, er det naturlig at vi bruker område til turer og friluftsliv.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfulle aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)