www.mobarn.noVåre barnehager

Førskolebarna

Førskolebarna på Mobarn Cecilienfryd er samlet på Nasse Nøff. Dette er ei friluftsavdeling, hvor barna er på tur i barnehagens nærmiljø og på friluftsturer rundt om i Molde. Når de skal utenfor barnehagens nærmiljø, så bruker de barnehagens minibuss "Mini".

 

Å få en god overgang fra barnehage til skole er noe vi vektlegger på Cecilienfryd barnehage. Hvert barn er unikt med sine behov og tilnærming til oppgaver. Dette er noe vi må ta hensyn til i arbeidet vårt.

I hverdagen på avdelingene og turene arbeides det med selvstendighet, språk, sosial kompetanse etc. Dette arbeidet foregår gjennom lek, samlinger, lesestunder og rutiner som f.eks. måltid og på- og avkledning. 

I starten av hver måned blir månedsskrivet lagt ut på barnehagens hjemmeside. Her står det evaluering av måneden som har vært og info om hva som skal skje kommende måned. I tillegg blir det ukentlig lagt ut bilder og informasjon på hjemmesidens tavle og bildeside.

 

 Årshjul friluftsavdeling 2021

 

Plan for førskolegruppe