www.mobarn.noVåre barnehager

Cecilienfryds verdier

Et trygt sted der små og store trives og der vi viser hverandre gjensidig respekt. Dager fylt med utfordring og undring, glede og humør.

Trivsel og respekt
- Legge til rette for vennskap
- Være i møte med hver enkelt som den man er, og bli lyttet til
 -Trygge og imøtekomne voksne
 -Gode møter med barn og forelder i hente- og bringesituasjoner

Utfordring og undring
 -Legge til rette for ulike og inspirerende aktiviteter
 -La barna oppleve mestring ved å prøve selv
- Utforske og undre seg over smått og stort

Glede og humør
 -Tilstedeværende voksne som er delaktige i lek og kreativ utfoldelse
 -Sang og drama
 -Le med og ikke av
 -Sette pris på at vi er ulike