www.mobarn.noVåre barnehager

Språk

Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver og noe av det viktigste vi kan gjøre i barnehagen. Kommunikasjons- og språkkompetanse er nødvendig både for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling, og språkstimulering skal inngå som en del av det daglige samværet. Barnehagen er en sentral og viktig arena for å iverksette forebyggende og tidlige innsatser når det gjelder barnas språklige kompetanse.

For å imøtekomme dette på best mulig måte benytter personalgruppen blant annet verktøyet Språkløyper. Dette er med på å gi oss mer kunnskap om lesing og språkarbeid og vi ser det favner alle barna, uavhengig av bakgrunn og nasjonalitet. Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke barns språk, lesing og skriving.

Mer kunnskap om Språkløyper finner du her.