www.mobarn.noVåre barnehager

Trygghetssirkelen/Circle og security (COS)

Noen av pedagogene hos oss har tatt sertifiseringskurs i Trygghetssirkelen, og det øvrige personalet blir veiledet i denne metoden igjennom året. Trygghetssirkelen tar i korte trekk for seg barns tilknytningsbehov og løsrivelsesprosess mot det nye og ukjente.

Trygghetssirkelen er i korte trekk fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, for å utforske, og tilbake til den trygge havnen når barnet føler seg truet, eller trenger trygghet og trøst. 

Gå inn på linken for å få mer kunnskap om Trygghetssirkelen.

http://barnehage.no/pedagogikk/2016/05/den-trygge-sirkelen/