www.mobarn.noVåre barnehager

Barnehagedagen - vennskap du og jeg!

Barnehagedagen arrangeres hvert år og i år er tema "vennskap". Vennskap og inkludering er til en hver tid et viktig tema for oss, og særlig fint å kunne sette det ekstra på dagsorden på barnehagedagen. De ulike avdelingene har hatt mange fine aktiviteter og samtaler på dagen, og pedagog Jenny har skrevet et godt og viktig innlegg som er publisert på barnehage.no (se link).

Vennskap og godhet skjer absolutt ikke av seg selv

 

Vennskapstre

Vi lager fine vennskapsarmebånd

Vår, isfri sandkasse, lek og vennskap!