www.mobarn.noVåre barnehager

Dagens gang

I og med at vi har ulike avdelingsammensetninger (småbarn-, aldersblandet avdeling, og førskolegruppe), vil dagsrytmen variere noe.

DAGSRYTME for småbarn- og aldersblandet avdeling:

Kl 07.00 Barnehagen åpner

Kl 08.00 Frokost (barna kan naturligvis spise frokost både før og etter om det er behov for det)

Kl 08.30 Lek, aktiviteter,grupper - inne

kl 09.30: Utetid/ turer

Kl 11.00 Lunsj

Ca kl. 11.30 Sove/ hviletid

Ca kl. 12.15 Lek, aktiviteter, grupper - inne

Kl 14.00 Frukt/brød-måltid ute eller inne (væravhengig )

Kl 14.30 Utetid

Kl 17.00 Barnehagen stenger

 

DAGSRYTME for Friluftsavdeling (førskolebarna):

Kl 07.00 Barnehagen åpner

Kl 08.00 Frokost (barna kan naturligvis spise frokost både før og etter om det er behov for det)

Ca kl 09.30 Gruppene drar på tur (tidspunkt og organisering kan variere noe)

Ca kl 11.00 Lunsj (spiser ofte på tur)

Kl 15.00 Barna er tilbake fra tur, om ikke annen beskjed er gitt på forhånd

Kl 17.00 Barnehagen stenger