www.mobarn.noVåre barnehager

Avdelingene

Våre 6 avdelinger er fordelt på to bygg som ligger tett i tett - gulhuset og gråhuset. På gulhuset finner du avdelingene Nasse Nøff, Ole Brumm, Tigergutt og Tussi. På gråhuset holder Kengu og Petter Sprett til.

Til toss for at vi er en avdelings barnehage har vi en del samarbeid på tvers. De tre aldersblandede avdelingene har noe felles turer og aktiviteter, og det samme har småbarnsavdelingene. Friluftsavdelingen har en litt annen dagsrytme siden de er mye på tur, men deltar på felles aktiviteter der det er naturlig. På grunn av situasjonen vi står i unde Covid-19, tar vi naturligvis hensyn til plan om smittevern og legger tilrette der etter.

Avdelingene våre:

Nasse Nøff: førskolebarn (friluftsavdeling med 18 plasser)

Ole Brumm: 1-4 år (aldersblandet avdeling med 18 plasser)

Tigergutt: 1-4 år (aldersblandet avdeling med 18 plasser)

Tussi: 1-4 år(aldersblandet avdeling med 18 plaser)

Kengu: 1-3 (småbarnsavdeling med 14 plasser, her holder de aller yngste til)

Petter Sprett: 1-3 (småbarnsavdeling med 14 plasser, her holder de aller yngste til)