www.mobarn.noVåre barnehager

Reduksjon i foreldrebetaling

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten for en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til den kommunen de bor i og søknaden innvilges for ett år om gangen.