www.mobarn.noVåre barnehager

Dette kan vi tilby

Om dere har lyst å ta en nærmere titt på barnehagen vår håper vi dere tar kontakt med en av oss styrere for en prat, og gjerne en liten omvisning. Dere finner oss under "ansatte" (Tiril og Hilde). Her er noe av det vi kan tilby:

 • Høy pedagogtetthet
 • Faste vikarer
 • Både menn og kvinner i personalgruppen
 • Småbarnsavdeling, aldersblandet avdeling, friluftsgruppe (førskolebarna)
 • To utetider pr dag (friluftsavdelingen har egen dagsplan)
 • Turgruppe for 4- åringene (Naturpilotene)
 • Tur/aktivitetsgruppe for 3- åringene
 • Tilrettelagte aktiviteter for de minste barna
 • Sunt og allsidig kosthold med varmmat ukentlig
 • Tett samarbeid med "nabo" avdelingen (samarbeidsavdelingen)
 • Vi ønsker å "se" og ivareta det enkelte barnet igjennom dagen
 • Vi jobber hele tiden mot å være fleksible og for å legge til rette for et godt og åpent samarbeid med foreldregruppen.
 • Flere ulike sammenomster med foreldrene gjennom året.