www.mobarn.noVåre barnehager

Syke barn og barnehage

Retningslinjer fra folkehelseinstituttet

Litt generelt om smitte i barnehager:

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye barna i barnehagen som blir syke. Forkjølelse som snue, hoste, halsvondt, og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlige hos yngre barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Omgangssyke er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg forekommer det ofte små utbrudd av hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer i barnehagene. Smitte skjer først og fremst gjennom kontaktsmitte. En viss smittespredning er uunngåelig, fordi barn er barn.

Når skal barn holdes hjemme?

Syke barn skal holdes hjemme en periode, for å hindre smittespredning til andre. Som hovedregel skal barnet være friskt nok til å kunne være med på normale aktiviteter i barnehagen, og barnet skal være feberfritt.

Her er reglene for hver enkelt sykdom:

Feber: Temperatur over 37,5 om morgenen, og over 38 om kvelden er feber. Barn med feber skal holdes hjemme mest av hensyn til seg selv.

Omgangssyke: Barnet kan gå i barnehagen 2 dager (48 timer) etter at de er symptomfrie. Noen barn har alltid løs mage, da må foreldrene vurdere om det er en unormal diaré eller ikke.

Øyekatarr: Har barnet litt puss i øyet, kan det gå i barnehagen. Er det kraftig katarr med mye puss, skal barnet være hjemme til det er mindre puss. Ved kraftig katarr er det lurt å kontakte lege for å få behandling. Når barnet blir behandlet med øyedråper eller øyesalve kan det gå i barnehagen dagen etter.

Forkjølelse og influensa: Barnet kan gå i barnehagen når allmenntilstanden til barnet er bra nok.

Hoste og luftveissykdommer: Barnet kan gå i barnehagen når allmenntilstanden er bra nok. Lege bør undersøke barnet om hosten er kraftig og langvarig med tanke på kikhoste.

Ørebetennelse: Ørebetennelse kommer ofte sammen med feber og forkjølelse. Barnet kan gå i barnehagen når allmenntilstanden til barnet er bra nok.

Brennkopper: Når sårene er under kontroll kan man gå i barnehagen. Det betyr at det ikke skal være fare for at verk fra såret kan komme i kontakt med andre barn. Ved store områder skal barnet være hjemme til sårene har tørket inn. Ved mindre sår kan de gå i barnehagen om man får dekket det ordentlig til.

Hodelus: Barnet kan gå i barnehagen etter påbegynt behandling.

Kikhoste: 5 dager etter at man har startet med behandling kan man gå i barnehagen igjen. Om man har hatt sykdommen lenge før behandlingen startet, er man mindre smittsom og kan gå i barnehagen dagen etter at man har begynt med antibiotika.

Kusma: Uvaksinerte barn med sikker diagnose kan gå i barnehagen 9 dager etter at hevelsen kom. Hvis alle de andre barna er vaksinert, kan barnet å i barnehagen når allmenntilstanden til barnet er bra nok.

Mark: Barnet kan gå i barnehagen med en gang det har begynt med behandling.

Meslinger: Barnet kan gå i barnehagen tidligst 4 dager etter at utslettet kommer og allmenntilstanden er god.

Norovirus, Rotavirus og Salmonella: Barnet kan gå i barnehage 2 dager (48 timer) etter at det er symptomfritt.

Røde hunder: Barnet kan gå i barnehagen tidligst 4 dager etter at utslettet kommer og allmenntilstanden er god. Er barnet vaksinert, er det lite sannsynlig at utslettet er rubella...

Skabb og ringorm: Barnet kan gå i barnehagen dagen etter det har begynt med behandling.

Vannkopper: Barnet kan gå i barnehagen når utslettet har begynt å tørke.