www.mobarn.noVåre barnehager

Tilknytningsperiode

En god tilvenningsperiode er viktig for at barnet skal få en best mulig start i barnehagen og spesielt er dette viktig for de aller yngste barna.

Før barnet begynner i barnehagen vil pedagogisk leder på avdelingen sende ut et velkomstbrev der du/ dere som foreldre blant annet får vite hvilken avdeling dere hører til, hvem som jobber her og når dere skal møte. Her vil dere også få vite hvem som er tilknytningsperson til barnet ditt. Tilknytningspersonen er spesielt viktig den første perioden for å skape trygghet og tilknytning mellom barnet, hjemmet og barnehagen, og også for å gi nødvendig informasjon.

Det er viktig å orienterer barnet om avskjed når dere er klare til å gå, uansett hvor lite barnet er. Dere foreldre må gi beskjed både til personal og barnet at dere går, og at dere faktisk går når dere sier "hadet". Til tross for gråt vil dette skape forutsigbarhet, og barnet vil lettere lære å stole på andre mennesker.

Det er ikke uvanlig at barnet gråter når foreldene går og ikke nøl med å ringe avdelingen for å høre hvordan barnet ditt har det. Vi tar også gjerne kontakt med dere om dere ønsker det. I den første tiden må tilknytningspersonen og dere som foreldre i fellesskap avgjøre når dere mener barnet er klar for å være igjen uten foreldre.

Det kan være store individuelle forskjeller på hvor raskt barnet venner seg til å være i barnehagen. Det kan være lurt å sette av et par dager ekstra enn den opprinnelige planen om dere har mulighet til det, og opplever at det er nødvendig.

Les nyttig link om tilvenning i barnehagen:

Slik lykkes barna med tilvenningen