www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn barnehage

Cecilienfryd barnehage ble første gang miljøsertifisert i 2012, og vi skal resertifiseres igjen høsten 2024. Å være en miljøfyrtårn barnehage innebærer blant annet å ha en trygg og god barnehage for barna, en trygg arbeidsplass for personalet, forebygge skader, samt respekt og forståelse for naturen. Vi oppfordrer også dere foreldre til å være miljøbevisste med blant annet å bruke tøynettene dere har fått tildelt, og eller ta miljøvennlige valg i hverdagen. Årlig klima og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.