www.mobarn.noVåre barnehager

Tilvenningstid i barnehagen

Da er høsten her og det har allerede gått noen uke siden flere av barna hadde sin første dag i barnehagen. Å starte i barnehagen er en stor endring i livet for både barn og foreldre, og det er viktig for oss å legge til rette for en så trygg og fin oppstart som mulig. Vi har også barn som flytter over til både aldersblandet og førskoleavdeling, og disse trenger også en myk start for å bli kjent og trygg i nye omgivelser. Vi kunne ikke fått en bedre oppstart med strålende vær og deler samtidig noen bilder av tiden vi står i:)

En av pedagogene våre, Jenny, har skrevet en fin artikkel om nettopp denne første tiden i barnehagen. Den finner du her;

https://www.barnehage.no/barnehagestart-kronikk-tilvenning/klar-ferdig-tilvenning/235660