www.mobarn.noVåre barnehager

Cecilienfryd barnehage - gode resultater på årets foreldreundersøkelsen

Mobarn Cecilienfryd barnehage kan igjen vise til høye skår i Foreldreundersøkelsen. Dette viser at arbeidet vi legger ned for å kunne gi et tilbud til barna av høy kvalitet, trivsel og trygghet, gir resultater. Vi setter stor pris på tilliten foreldrene viser oss, og som igjen gir motivasjon og glede i en meningsfylt jobbhverdag:)