www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarns handlingsplan for å forebygge mobbing, og foreldremøte med mobbeombudet

I januar 2021 ble det gjort endringer i Barnehageloven som sier at barnehagene skal jobbe for å forebygge utestenging og mobbing, og sørge for at barna får en trygg og god barnehagehverdag.

For på best mulig måte å kunne være i møte med dette har Mobarn utformet en plan for å fremme et godt psykososialt miljø i våre barnehager. Planen ligger under fanen Planer, og du finner den også her.

Dette blir også tema på vårens foreldremøte på Teams den 20. april, der mobbeombud Kristin Øksendal har takket ja til å delta sammen med oss. Vi ser frem til dette og håper du blir med. Nærmere informasjon og invitasjon kommer:)