www.mobarn.noVåre barnehager

Cecilienfryd barnehage

Cecilienfryd barnehage er en av tolv barnehager som eies og drives av Mobarn. Vi har tilsammen seks avdelinger der to er småbarnsavdelinger, tre er aldersblandede avdelinger og en friluftsavdeling for førskolebarna. Til sammen har vi 100 plasser. Barnehagen holder åpent 12 måneder i året og åpningstiden er fra kl 07.00-17.00.